Stowarzyszenie

Stowarzyszenie „Nasze Ciepielowice”

Ciepielowice, ul.Długa 18a

49-120 Dąbrowa

KRS 0000510174 (wpis do KRS 12.06.2014r.)

NIP 9910498183

REGON 161593699

Nr konta BGŻ BNP PARIBAS 17 2030 0045 1110 0000 0281 7940

 

Skład zarządu :

Cisowska Anna – prezes

Konopa Mariusz – zastępca prezesa

Bienek Andrzej – skarbnik

Kozłowski Dariusz – sekretarz

Kowalczyk Agata – członek

Krzywy Andrzej- członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Deker Agata

Kowalczyk Halina

Sąsiadek Karolina

 

Cele statutowe:

– wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Ciepielowice

– poprawa materialnych, kulturowych i duchowych warunków życia wszystkich mieszkańców

– integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu

– wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym

 

Stowarzyszenie Nasze Ciepielowice, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na  podstawie

Ustawy z dn. 07. 04. 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

 

Zrealizowane projekty:

  1. Warsztaty kulinarne „Gotuj z dziećmi” (jeszcze jako grupa nieformalna, 2013)
  2. Doposażenie siedziby Stowarzyszenia „Nasze Ciepielowice” (2014)
  3. Szachy plenerowe z historią Ciepielowic w tle (2014)
  4. Wielkie grillowanie (2015)
  5. Przyroda wokół nas (2016)
  6. Piękna Wieś Opolska (2017)

Komentarze są wyłączone.